Windykacja długów i odszkodowań

Zajmujemy się również skuteczną windykacją należności. Ściągamy profesjonalnie, tanio i skutecznie długi na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Mołdawii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii, Italii, Francji, Holandii, Belgii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Finlandii, Turcji oraz w innych krajach.

 

Działamy w zakresie

 • postępowania przedsądowego,
 • polubownego,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania polubownego przedegzekucyjnego,
 • postępowania egzekucyjnego.

 

W celu realizacji zlecenia wymagamy jedynie kserokopii dokumentów świadczących o zadłużeniu (kopie faktur, dokumentów w-z, wezwań do zapłaty itp.) oraz podpisanie umowy wraz z pełnomocnictwem do działania, które to dokumenty można dostarczyć pocztą. Cała dalsza procedura nie wymaga żadnego zaangażowania z Państwa strony - dalsze działania wykonujemy całkowicie sami.

 

Kancelaria nasza proponuje Państwu również szereg usług doradczych w zakresie działalności gospodarczej na terenie Polski, Rosji, Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. Służymy pomocą zwłaszcza przy zawieraniu kontraktów gospodarczych z partnerami z w/w krajów. Prawidłowe zawarcie kontraktu ma ogromne znaczenie przy ewentualnym dochodzeniu swych praw na drodze sądowej. Okazuje się wtedy, iż zawarty kontrakt zawiera istotne błędy, które utrudniają lub uniemożliwiają dochodzenie swych praw i należności wynikających z zawartego kontraktu. Strony bowiem często nie znają prawa kraju swojego partnera i posługują się wiedzą dotyczącego ich prawa krajowego, a tymczasem różnice miedzy prawem polskim, rosyjskim czy ukraińskim są bardzo znaczące.

 

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria prowadzi również sprawy o różnego typu odszkodowania:

 

 • powstałymi w wyniku wypadków drogowych,
 • powstałymi w wyniku wypadków przy pracy i wypadków losowych,
 • związane z zakażaniem chorobami zakaźnymi w placówkach medycznych (np. żółtaczka czy gronkowiec),
 • powstałe w wyniku błędów lekarskich,
 • za słupy energetyczne stojące na prywatnej nieruchomości.

 

Odszkodowania komunikacyjne

Zapewniamy pomoc prawną. Naszym celem jest uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia i/lub renty, do których poszkodowani są uprawnieni, a które towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają niechętnie. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na równą walkę z firmami ubezpieczeniowymi, które wiedzą, że w stosunku do większości poszkodowanych mogą sobie pozwolić na unikanie wypłaty. Niejednokrotnie firmie ubezpieczeniowej bardziej się opłaca zapłacić karę za niedozwolone praktyki, niż wypłacić odszkodowanie każdemu, kto się po nie zgłosi.

 

Uzyskanie należnego odszkodowania nie jest łatwe. Ci, którzy mieli już wątpliwą przyjemność "negocjacji" z towarzystwem ubezpieczeniowym wiedzą, że ubezpieczyciele robią wszystko, aby zniechęcić klienta do dochodzenia roszczeń. Najczęściej wypłacają tylko część należnych pieniędzy licząc na to, że klient zadowoli się otrzymaną sumą i zaniecha dalszych działań.

 

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, możemy dalej dochodzić roszczeń. Mamy na to przynajmniej 3 lata niezależnie od terminów wyznaczanych w piśmie przez ubezpieczyciela. O odszkodowanie nie musimy walczyć sami, a możemy zlecić sprawę kancelarii prawnej lub firmie specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Jeżeli jesteś poszkodowanym i nie dostałeś odszkodowania lub zostałeś potraktowany nierzetelnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zgłoś się do nas. Służymy pomocą. Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od początku zaistnienia szkody jak również na każdym etapie jej likwidacji. Prowadzimy także na zlecenie działania interwencyjne w przypadkach wypłaty zaniżonych odszkodowań.

 

Staramy się, aby likwidacja szkody nastąpiła szybko i bez komplikacji. Jeśli jednak dochodzi do nieuzasadnionego oporu ze strony zakładu ubezpieczeń, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego w procesie cywilnym.

 

Odszkodowania za słupy energetyczne

Większość nieruchomości w Polsce, na których terenie stoją słupy energetyczne lub biegną innego typu linie przesyłowe naziemne i podziemne nie posiada uregulowanego stanu prawnego w tym zakresie. Uregulowanie stanu prawnego w tym przypadku polega na ustanowieniu służebności przesyłu. Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z przedmiotową nieruchomością i dla swojej skuteczności musi być ustanowiona w formie aktu notarialnego. Jeśli właściciel linii przesyłowej nie dopełnił tej formalności oznacza to, że nasza działka jest wykorzystywana do przesyłu za darmo i należy się nam za to stosowne odszkodowanie. Odszkodowania za słupy energetyczne stojące na naszej działce można zgodnie z prawem dochodzić na 10 lat wstecz. Dotyczy to również innych urządzeń energetycznych (np. trafostacji) lub innych linii przesyłowych np. gazociągów, wodociągów, linii cieplnych itp.

 

W minionych czasach większość polskiego systemy elektroenergetycznego została zbudowana bez zgodny właścicieli ziemi i bez poszanowania ich własności. Słupy energetyczne stawiano na podstawie jednostronnych dyspozycji zakładów energetycznych lub na podstawie ustnych ustaleń. W wyniku tego rodzaju działań właściciele działek mogą wysuwać szereg roszczeń takich :

 • wypłata odszkodowań za słupy energetyczne stojące na ich posesjach,
 • ustanowienie służebności gruntowej
 • żądanie przesunięcia lub usunięcia linii z obrębu ich nieruchomości.
 • wykup nieruchomości z uwagi na spadek jej wolnorynkowej wartości lub możliwości jej wykorzystania.

Kancelaria zapewnia pełną pomoc prawna w powyższym zakresie.

 

Oferta dla syndyków

Skupujemy wierzytelności należące do masy upadłości, zwłaszcza wierzytelności zagraniczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.