Kancelaria Adwokacka Andrzeja Philipsa

Adwokat Andrzej Philips zawód prawnika wykonuje już od 30 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra prawa uzyskał w 1980r. Ukończył aplikację sędziowską prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Kaliszu. W 1982r. został asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego wydziału cywilnego. Zajmował się również wydziałem rodzinnym, prowadził sprawy karne (głównie w zakresie uchylonym do ponownego rozpoznania) oraz orzekał w Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Nominację na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Krotoszynie otrzymał w 1983r. Od 1 czerwca 1984r. do 30 listopada 1987r. orzekał w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Poznaniu. W grudniu 1987r. został wpisany na listę radców prawnych i podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Poznaniu na stanowisku koordynatora Zespołu Radców Prawnych. W grudniu 1989r. został wpisany na listę adwokatów Izby Poznańskiej i podjął w 1990r. pracę w Zespole Adwokackim nr 12 w Poznaniu. Od 1992r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Bezpośrednio po studiach pracował również w administracji państwowej w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, awansując do stanowiska sekretarza gminy.

 

Jest członkiem Międzynarodowej Izby Arbitrażowej w Brukseli i arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy tej Izbie. Nabyte doświadczenie oraz znajomość języków obcych jest gwarantem rzetelnej obsługi kontrahenta w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.